Bli medlem

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften 300kr till Svenska vallhundsklubben (SVAK) och anger att du vi tillhöra lokalklubben Sörmlands VK.Medlemsavgiften sätts in på SVaK:s bankgiro 5784-3336 eller postgiro 116 14 88-0. Förutom önskemål om lokalklubb skriver du också ditt namn och din adress på inbetalningen.Medlemmar i Sörmlands VK får gå kurser hos våra instruktörer och delta i medlemsaktiviteter som föredrag om t.ex. fårskötsel och vallhundsträning. Som medlem i SVAK får du delta i vallhundstävlingar runt om i Sverige.Vill någon mer i samma hushåll bli medlem blir de s.k. familjemedlem och betalar 70kr. Man har samma rättigheter att delta i klubbens aktiviteter och kurser som familjemedlem men man betalar en lägre avgift.