Dokument

Styrelsemöten och årsmöte 2020


19 januari - styrelsemöte


Februari - ÅRSMÖTE

Februari - konstituerande styrelsemöte

Mars - styrelsemöte

April - styrelsemöte

Maj - styrelsemöte

Juni - styrelsemöte

Juli - styrelsemöte

Augusti - styrelsemöte

September - styrelsemöte

Oktober - styrelsemöte

November - styrelsemöte

December - styrelsemöte