Styrelse

Styrelse 2019


Ordförande

Frida Fornander


Vice ordförande

Lovisa Bång


Ledarmöter

Nina Sparén

Carolin Sahlberg

Ami Flod


Kassör

Ami Flod


Sekreterare

Nina Sparén


Suppleant

Sara Eriksson

Joakim Sunneson


Ordinarie revisorer

Eva Henriksson

Thord Revenstam


Revisor Suppleanter

Gunnel Boström

Ann-Marie Revestam


Valberedning

Helena Carlsson, sammankallande

Ragnhild Larsson

Katarina Gustafsson