Styrelse

Styrelse 2020


Ordförande

Frida Fornander


Vice ordförande

Lovisa Bång


Ledarmöter

Nina Sparén

Carolin Sahlberg

Ami Flod


Kassör

Ami Flod


Sekreterare

Nina Sparén


Suppleant

1. Joakim Suneson

2. Catharina Lagmyr Kempe


Ordinarie revisorer

Eva Henriksson

Thord Revestam


Revisor Suppleanter

Gunnel Boström

Anders Larsson


Valberedning

Katarina Gustafsson, sammankallande

Susanne Pettersson

Katarina Gustafsson