Styrelse

Styrelse 2020


Ordförande

Frida Fornander

zindi.fornander(at)hotmail.com


Vice ordförande

Lovisa Bång

lovisabang(at)bangsdjurvard.se


Ledarmöter

Ami Flod

Caroline Sahlberg

Nina Sparén

nina.sparen(at)realgymnasiet.se


Kassör

Ami Flod

amiflod(at)gmail.com


Sekreterare

Caroline Sahlberg

caroline(at)lineyphoto.se


Suppleant

1. Joakim Suneson

j.suneson(at)telia.com

2. Catharina Lagmyr Kempe

cathis.lagmyr(at)hotmail.com


Ordinarie revisorer

Eva Henriksson

Thord Revestam


Revisor Suppleanter

Gunnel Boström

Anders Larsson


Valberedning

Katarina Gustafsson, sammankallande

Susanne Pettersson

Katarina Gustafsson